نام دارو خود را به فارسی یا لاتین در کادر زیر وارد و دکمه " جستجو کنید " را کلیک کنید
با انتخاب یکی از حروف الفبای زیر، دارهای مربوط به آن برای شما لیست می شود
دیفنوکسین-آتروپین | Difenoxin-Atropineاشکال دارویی دیفنوکسین-آتروپین قرص اطلاعات دارویی دیفنوکسین-آتروپین داروی ترکیبی دیفنوکسین-آتروپین ( موتوفن ) برای درمان اسهال حاد (اسهالی که ناگهان شروع می‌شود و کم‌تر از دو هفته طول می‌کشد) استفاده می‌شود. این دارو حاوی دو ماده است: دیفنوکسین و آتروپین سولفات که جزء اصلی آن را دیفنوکسین (متابولیت فعال دیفنوکسیلات به عنوان یک داروی ضد اسهال در دسترس است) […]
داروها براساس دسته بندی

داروهای ضد دیابت

نام فارسی و لاتین دارو : تولازامید | Tolazamide
اشکال دارویی تولازامید قرص اطلاعات دارویی تولازامید انسولین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن، توسط لوزالمعده ساخته می‌شود. این به کنترل سطح قند خون کمک می کند. اگر بدن شما به اندازه کافی انسولین را برای رفع نیازهایش نسازد و یا اگر از انسولینی که می‌سازد، به طور موثر استفاده نکند، درنتیجه بیماری به […]

مدت زمان خواندن این مقاله: 5 دقیقه

تعداد کامنت: 0

0
نام فارسی و لاتین دارو : کلرپروپامید | chlorpropamide
اشکال دارویی کلرپروپامید قرص اطلاعات دارویی کلرپروپامید انسولین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن، توسط لوزالمعده ساخته می‌شود. این به کنترل سطح قند خون کمک می کند. اگر بدن شما به اندازه کافی انسولین را برای رفع نیازهایش نسازد و یا اگر از انسولینی که می‌سازد، به طور موثر استفاده نکند، درنتیجه بیماری به […]

مدت زمان خواندن این مقاله: 5 دقیقه

تعداد کامنت: 0

0
نام فارسی و لاتین دارو : تولبوتامید | Tolbutamide
اشکال دارویی تولبوتامید قرص اطلاعات دارویی تولبوتامید انسولین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن، توسط لوزالمعده ساخته می‌شود. این به کنترل سطح قند خون کمک می کند. اگر بدن شما به اندازه کافی انسولین را برای رفع نیازهایش نسازد و یا اگر از انسولینی که می‌سازد، به طور موثر استفاده نکند، درنتیجه بیماری […]

مدت زمان خواندن این مقاله: 5 دقیقه

تعداد کامنت: 0

0
نام فارسی و لاتین دارو : گالگا | Galega
اشکال دارویی گالگا  قرص اطلاعات دارویی گالگا قرص گالگا داروی گیاهی است که از برگ از بذر اصلاح شده گیاه Galega officinalis تهیه شده است. گياه گالگا سال‌ها در اروپا برای درمان ديابت مورد مصرف استفاده قرار گرفته است. این گیاه به خاطر گوانیدین‌های موجود در برگ‌هایش (به عنوان الگویی برای سنتز بی گوانيدهای کاهنده قند مانند […]

مدت زمان خواندن این مقاله: 5 دقیقه

تعداد کامنت: 0

0
نام فارسی و لاتین دارو : لیکسیسناتید | Lixisenatide
اشکال دارویی لیکسیسناتید  سرنگ آماده تزریق زیر جلدی اطلاعات دارویی لیکسیسناتید انسولین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن، توسط لوزالمعده ساخته می‌شود. این به کنترل سطح قند خون کمک می کند. اگر بدن شما به اندازه کافی انسولین را برای رفع نیازهایش نسازد و یا اگر از انسولینی که می‌سازد، به طور موثر استفاده […]

مدت زمان خواندن این مقاله: 5 دقیقه

تعداد کامنت: 0

0
نام فارسی و لاتین دارو : گلیپیزید-متفورمین | Glipizide-Metformin
اشکال دارویی گلیپیزید-متفورمین  قرص اطلاعات دارویی گلیپیزید-متفورمین | متاگلیپ انسولین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن، توسط لوزالمعده ساخته می‌شود. این به کنترل سطح قند خون کمک می‌کند. اگر بدن شما به اندازه کافی انسولین را برای رفع نیازهایش نسازد و یا اگر از انسولینی که می‌سازد، به طور مؤثر استفاده نکند، در نتیجه […]

مدت زمان خواندن این مقاله: 5 دقیقه

تعداد کامنت: 0

0
نام فارسی و لاتین دارو : گلیپیزید | Glipizide
اشکال دارویی گلیپیزید  قرص مارک‌‌های ترکیبی داروی Glipizide Metaglip : گلی پیزید و متفورمین اطلاعات دارویی گلیپیزید  انسولین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن، توسط لوزالمعده ساخته می‌شود. این به کنترل سطح قند خون کمک می کند. اگر بدن شما به اندازه کافی انسولین را برای رفع نیازهایش نسازد و یا اگر از انسولینی که […]

مدت زمان خواندن این مقاله: 5 دقیقه

تعداد کامنت: 0

0
نام فارسی و لاتین دارو : امپاگلیفلوزین | Empagliflozin
 اشکال دارویی امپاگلیفلوزین قرص مارک‌ ترکیبی حاوی امپاگلیفلوزین Synjardy : امپاگلیفلوزین و متفورمین  اطلاعات دارویی امپاگلیفلوزین انسولین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن، توسط لوزالمعده ساخته می‌شود. این به کنترل سطح قند خون کمک می‌کند. اگر بدن شما به اندازه کافی انسولین را برای رفع نیازهایش نسازد و یا اگر از انسولینی که می‌سازد، […]

مدت زمان خواندن این مقاله: 5 دقیقه

تعداد کامنت: 0

0
نام فارسی و لاتین دارو : ناتگلینید | Nateglinide
اشکال دارویی ناتگلینید قرص  اطلاعات دارویی ناتگلینید انسولین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن، توسط لوزالمعده ساخته می‌شود. این به کنترل سطح قند خون کمک می‌کند. اگر بدن شما به اندازه کافی انسولین را برای رفع نیازهایش نسازد و یا اگر از انسولینی که می‌سازد، به طور مؤثر استفاده نکند، در نتیجه بیماری […]

مدت زمان خواندن این مقاله: 5 دقیقه

تعداد کامنت: 0

0
نام فارسی و لاتین دارو : لیراگلوتاید | Liraglutide
اشکال دارویی لیراگلوتاید سرنگ آماده تزریق  اطلاعات دارویی لیراگلوتاید انسولین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن، توسط لوزالمعده ساخته می‌شود. این به کنترل سطح قند خون کمک می کند. اگر بدن شما به اندازه کافی انسولین را برای رفع نیازهایش نسازد و یا اگر از انسولینی که می‌سازد، به طور موثر استفاده نکند، […]

مدت زمان خواندن این مقاله: 5 دقیقه

تعداد کامنت: 0

0
مشاهده داروهای بیشتر