جستجوی پیشرفته

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ایران

بیمارستان امام خمینی (ره) بناب
بیمارستان امام خمینی (ره) بناب
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام خمینی (ره) بناب در یک نگاه بیمارستان امام خمینی (ره) بناب از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بناب است. این بیمارستان درسال ۱۳۶۴تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۹۲ تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز در یک نگاه بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) تبریز است. این بیمارستان درسال ۱۳۹۴تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۱۳۳ تخت فعال است.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان عرفان نیایش تهران
بیمارستان عرفان نیایش تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان عرفان نیایش تهران در یک نگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در است. این بیمارستان درسال ۱۳۹۲ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۳۰۰ تخت فعال است   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان عرفان نیایش […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان بهاران زاهدان
بیمارستان بهاران زاهدان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان بهاران زاهدان  در یک نگاه بیمارستان بهاران زاهدان از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در زاهدان است. این بیمارستان درسال ۱۳۵۹ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۸۰ تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان در یک نگاه بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در زاهدان است. این بیمارستان درسال تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۷۸ تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان نبی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نور شهریار
بیمارستان نور شهریار
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نور شهریار در یک نگاه بیمارستان نور شهریار از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شهریار  است. این بیمارستان درسال ۱۳۹۵ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۱۷۰ تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان نور شهریار […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان هاجر شهر کرد
بیمارستان هاجر شهر کرد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان هاجر شهر کرد در یک نگاه بیمارستان هاجر شهر کرد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شهرکرد است. این بیمارستان درسال ۱۳۷۱ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۳۴۸ تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان مهرگان بابل
بیمارستان مهرگان بابل
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مهرگان بابل در یک نگاه بیمارستان مهرگان بابل از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بابل است. این بیمارستان درسال ۱۳۷۵ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۴۷ تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان مهرگان بابل […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد
بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد در یک نگاه بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) یزد است. مؤسس بیمارستان شاه ولی یزد ، مرحوم دکتر سید رضا شاه ولی است. هم اکنون این بیمارستان با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد ، توسط رئیس و موسس آن، مرحوم علی سلطانی، به عنوان یک […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان قدس سنندج
بیمارستان قدس سنندج
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان قدس سنندج در یک نگاه بیمارستان قدس سنندج از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در سنندج است. این بیمارستان درسال ۱۳۷۷ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۱۳۰ تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر