جستجوی پیشرفته

لیست مراکز درمانی تهران

بیمارستان مادر یزد
بیمارستان مادر یزد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مادر یزد در یک نگاه بیمارستان مادر یزد از جمله بیمارستان‌های تخصصی زنان و زایمان مجهز در یزد است. این بیمارستان درسال 1373 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 50 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان بابل کلینیک
بیمارستان بابل کلینیک
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان بابل کلینیک در یک نگاه بیمارستان بابل کلینیک از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بابل است. این بیمارستان درسال 1358 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 110 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان یحیی نژاد بابل
بیمارستان یحیی نژاد بابل
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان یحیی نژاد بابل در یک نگاه بیمارستان یحیی نژاد بابل از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بابل است. این بیمارستان 1310درسال تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 210 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان آیت الله روحانی بابل
بیمارستان آیت الله روحانی بابل
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان آیت الله روحانی بابل در یک نگاه بیمارستان آیت الله روحانی بابل از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) بابل است. این بیمارستان درسال 1388 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 490 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان 17شهریور آمل
بیمارستان 17شهریور آمل
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان 17شهریور آمل در یک نگاه بیمارستان 17شهریور آمل از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در آمل است. این بیمارستان درسال 1344 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 102 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان تندیس تهران
بیمارستان تندیس تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان تندیس تهران در یک نگاه بیمارستان تندیس تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1397 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 64 فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خصوصی تخصص […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان ولیعصر تویسرکان
بیمارستان ولیعصر تویسرکان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان ولیعصر تویسرکان در یک نگاه بیمارستان ولیعصر تویسرکان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تویسرکان است. این بیمارستان درسال 1355 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 95 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : دولتی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید حیدری نهاوند
بیمارستان شهید حیدری نهاوند
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید حیدری نهاوند در یک نگاه بیمارستان شهید حیدری نهاوند یکی از بیمارستان های تخصصی چشم مجهز در نهاوند است. این بیمارستان درسال 1335 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 55 تخت مصوب و 35 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام زمان اسلامشهر
بیمارستان امام زمان اسلامشهر
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام زمان اسلامشهر در یک نگاه بیمارستان امام زمان اسلامشهر از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1390 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 100 فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان زعیم پاکدشت
بیمارستان زعیم پاکدشت
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان زعیم پاکدشت در یک نگاه بیمارستان زعیم پاکدشت از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1349 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 74 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر