جستجوی پیشرفته

لیست بیمارستان های منطقه 6 تهران

بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران
بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران در یک نگاه بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این مرکز در سال ۱۳۵۹ به بنياد شهيد واگذار گرديده است و در تاريخ ۱۹/۵/۷۲ به دانشگاه شاهد واگذار گرديد و درحال حاضر ضمن استمرار ارائه خدمات به خانواده معظم شهداء و ايثارگران […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران
بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران در یک نگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی کودکان مجهز در تهران است. این مرکز در سال ۱۳۴۰ تأسیس گردید و درحال حاضر دارای ۲۹۰ تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان مهرگان تهران
بیمارستان مهرگان تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مهرگان تهران در یک نگاه بیمارستان مهرگان تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان در تهران است. این مرکز در سال ۱۳۴۶ با ۲۵ تخت ثابت تاسیس گردید و در حال حاضر دارای ۷۰ تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران
بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران در یک نگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران از جمله بیمارستان‌های فوق تخصصی ترمیمی و جراحی پلاستیک مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال ۱۳۸۹ تأسیس گردید. و دارای ۱۰۹ تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان هاجر تهران (503 ارتش تهران)
بیمارستان هاجر تهران (۵۰۳ ارتش تهران)
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان هاجر تهران (۵۰۳ ارتش تهران) در یک نگاه بیمارستان هاجر تهران (۵۰۳ ارتش تهران) از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال ۱۳۷۱  تأسیس گردید. این بیمارستان دارای ۶۶ تخت فعال است.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان یاس سپید تهران
بیمارستان یاس سپید تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان یاس سپید تهران در یک نگاه بیمارستان یاس سپید تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال ۱۳۹۱ تأسیس گردید. این بیمارستان دارای ۵۴ تخت فعال است.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان صدر به آفرین تهران
بیمارستان صدر به آفرین تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان صدر به آفرین تهران در یک نگاه بیمارستان صدر به آفرین تهران یکی از بیمارستان های عمومی (جنرال) تهران می باشد. این بیمارستان در سال ۱۳۷۴  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تاسیس شد.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان گاندی تهران
بیمارستان گاندی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان گاندی تهران در یک نگاه بیمارستان گاندی تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال ۱۳۸۷ تأسیس گردید. این بیمارستان دارای ۶۵ تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : خصوصی تخصص بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان کودکان تهران
بیمارستان کودکان تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
 بیمارستان کودکان تهران در یک نگاه بیمارستان کودکان تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی کودکان در تهران است. این بیمارستان در سال ۱۳۴۶ تأسیس گردید. که دارای ۵۸ تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : دولتی  تخصص بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان‌ آریا تهران
بیمارستان‌ آریا تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان‌ آریا تهران در یک نگاه بیمارستان‌ آریا تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. اين بيمارستان در سال ۱۳۴۵ راه اندازی و دارای ۶۸ تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت  دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است نوع بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر