جستجوی پیشرفته

لیست بیمارستان های منطقه 4 تهران

بیمارستان الغدیر تهران
بیمارستان الغدیر تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان الغدیر تهران در یک نگاه بیمارستان الغدیر تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این مرکز در سال 1361 تاسیس گردید و دارای 192 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان الغدیر تهران […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان آرش تهران : بیمارستان روئین تن آرش - جامع بانوان
بیمارستان آرش تهران : بیمارستان روئین تن آرش – جامع بانوان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان آرش تهران در یک نگاه بیمارستان آرش تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی زنان و رایمان مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1350 افتتاح شده است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : دولتی – دانشگاه علوم پزشکی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان قمربنی هاشم تهران
بیمارستان قمربنی هاشم تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان قمربنی هاشم تهران در یک نگاه بیمارستان قمربنی هاشم تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1346 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 37 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : خصوصی تخصص […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان لبافی نژاد تهران
بیمارستان لبافی نژاد تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان لبافی نژاد تهران در یک نگاه بیمارستان لبافی نژاد تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. بیمارستان شهید لبافی نژاد در سال 1360 تأسیس گردید که در حال حاظر دارای 226 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان رسالت تهران
بیمارستان رسالت تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان رسالت تهران در یک نگاه بیمارستان رسالت تهران یکی از بیمارستان های عمومی (جنرال) در تهران می باشد. این بیمارستان در  1357 به بهره برداری رسید و در حال حاضر دارای 77 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان گلستان نداجا تهران
بیمارستان گلستان نداجا تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان گلستان نداجا تهران در یک نگاه بیمارستان گلستان نداجا تهران از جمله بیمارستان‌های دولتی مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1351 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 250 تخت مصوب و 136 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر