جستجوی پیشرفته

لیست بیمارستان های منطقه 3 تهران

بیمارستان تندیس تهران
بیمارستان تندیس تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان تندیس تهران در یک نگاه بیمارستان تندیس تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1397 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 64 فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خصوصی تخصص […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید مطهری تهران
بیمارستان شهید مطهری تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید مطهری تهران در یک نگاه بیمارستان شهید مطهری تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی جراحی سوختگی مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1352 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 113 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان هدایت تهران
بیمارستان هدایت تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان هدایت تهران در یک نگاه بیمارستان هدایت تهران از جمله بیمارستان‌های  عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این مرکز در مرداد ماه سال ١٣٣١ از طرف مهدیقلی خان هدایت (مخبرالسلطنه) به صندوق تعاون و بیمه کارگران وابسته به مجموعه وزارت کار به نمایندگی آقای محسن خواجه نوری و در حال حاضر تحت نظارت سازمان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان محب مهر تهران
بیمارستان محب مهر تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان محب مهر تهران در یک نگاه بیمارستان محب مهر تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این مرکز در سال 1383 به منظور حمایت از بیماران تاسیس گردید.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : دولتی – خصوصی تخصص […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان هاشمی نژاد تهران
بیمارستان هاشمی نژاد تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان هاشمی نژاد تهران در یک نگاه بیمارستان هاشمی نژاد تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی کلیه و مجاری ادراری مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1364 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 54 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نور تهران
بیمارستان نور تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نور تهران در یک نگاه بیمارستان نور تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی چشم پزشکی مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1372 تأسیس گردید. و دارای 10 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خصوصی تخصص بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان قلب شهید رجایی تهران در یک نگاه بیمارستان قلب شهید رجایی تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1353  تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 571 فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان کودکان مفید تهران
بیمارستان کودکان مفید تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان کودکان مفید تهران در یک نگاه بیمارستان کودکان مفید تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1353 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 261 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان حضرت علی اصغر تهران
بیمارستان حضرت علی اصغر تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان حضرت علی اصغر تهران در یک نگاه بیمارستان حضرت علی اصغر تهران یکی از بیمارستان های فوق تخصصی کودکان در تهران می باشد. این بیمارستان در سال 1343 توسط جمعی از خیرین افتتاح شد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران
بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران در یک نگاه بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1358 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 650 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر