جستجوی پیشرفته

لیست بیمارستان های منطقه 13 تهران

بیمارستان شهید لواسانی تهران
بیمارستان شهید لواسانی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید لواسانی تهران در یک نگاه بیمارستان شهید لواسانی تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این مرکز در سال 1336 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 261 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بيمارستان فجر تهران
بيمارستان فجر تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بيمارستان فجر تهران در یک نگاه بيمارستان فجر تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال)  مجهز در تهران است. این مرکز در سال 1370  تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 116 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان بوعلی تهران
بیمارستان بوعلی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان بوعلی تهران در یک نگاه بیمارستان بوعلی تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال۱۳۸۳ تأسیس گردید. این بیمارستان دارای ۴۲۰ تخت مصوب و ۲۰۰ تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر