جستجوی پیشرفته

لیست بیمارستان های منطقه 12 تهران

بیمارستان اکبر آبادی تهران
بیمارستان اکبر آبادی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان اکبر آبادی تهران در یک نگاه بیمارستان اکبر آبادی تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. درابتداي آذرماه سال 1319 هجري شمسي بعنوان بنگاه حمايت از مادران ونوزادان وزنان باردار و بينوايان تاسيس شد.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امیراعلم تهران
بیمارستان امیراعلم تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امیراعلم تهران: بیمارستان امیراعلم تهران، از جمله بیمارستان‌های تخصصی گوش و حلق بینی است. این بیمارستان در سال 1325 به همـت مرحوم دکتر امیراعلم و به منظور ایجاد زایشگاه و تربیت پرستار و ماما تاسیس گردیدتأسیس گردید.  *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  این بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان سیدالشهدا تهران
بیمارستان سیدالشهدا تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان سیدالشهدا تهران در یک نگاه بیمارستان سیدالشهدا تهران ازبیمارستان های خیریه، عمومی (جنرال)  واقع در مرکز تهران می باشد. این بیمارستان در سال 1357 به منظور کمک به افراد بی بضاعت افتتاح شد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خیریه […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان پوست رازی تهران
بیمارستان پوست رازی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان پوست رازی تهران در یک نگاه بیمارستان پوست رازی تهران یکی از بیمارستان های تخصصی پوست در تهران می باشد. این بیمارستان یکی از قدیمی ترین بیمارستان های پوست است که در  1312 توسط دكتر عباس خان ادهم ( اعلم الملك ) تأسيس شد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان بازرگانان تهران ( شهید اندرزگو )
بیمارستان بازرگانان تهران ( شهید اندرزگو )
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان بازرگانان تهران در یک نگاه بیمارستان بازرگانان تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1329 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 111 فعال است .   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان دادگستری تهران
بیمارستان دادگستری تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان دادگستری تهران در یک نگاه بیمارستان دادگستری تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1334 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 32 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : دولتی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید ایت الله اشرفی اصفهانی تهران
بیمارستان شهید ایت الله اشرفی اصفهانی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید ایت الله اشرفی اصفهانی تهران در یک نگاه بیمارستان شهید ایت الله اشرفی اصفهانی تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) در تهران است. این بیمارستان در سال 1320 تاسیس شد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان طرفه تهران
بیمارستان طرفه تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان طرفه تهران در یک نگاه بیمارستان طرفه تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1318 تأسیس گردید. این مرکز درمانی دارای 180 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان سینا تهران
بیمارستان سینا تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان سینا تهران در یک نگاه بیمارستان سینا تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال ) و از بیمارستان های آموزشی،پژوهشی وابسته به دانشگاه تهران است. این بیمارستان اولین و مجهز ترین بیمارستان ام.اس خاور میانه می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان دکتر سپیر تهران
بیمارستان دکتر سپیر تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان دکتر سپیر تهران در یک نگاه بیمارستان دکتر سپیر تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1357 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 80 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : دولتی  […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر