جستجوی پیشرفته

لیست بیمارستان های منطقه 11 تهران

بیمارستان شهید حسین فهمیده تهران
بیمارستان شهید حسین فهمیده تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید حسین فهمیده تهران در یک نگاه بیمارستان شهید حسین فهمیده تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی کودکان مجهز در تهران است. این مرکز در سال 1333  تأسیس گردید و  در حال حاضر دارای 60 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان روزبه تهران
بیمارستان روزبه تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان روزبه تهران در یک نگاه بیمارستان روزبه تهران یکی از بیمارستان های تخصصی اعصاب و روان در تهران می باشد. این بیمارستان در دی ماه 1325 به بهره برداری رسید. این بیمارستان در حال حاضر دارای 204 تخت ثابت می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان باهر تهران
بیمارستان باهر تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان باهر تهران در یک نگاه بیمارستان باهر تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال ۱۳۴۱تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 59فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خصوصی تخصص بیمارستان : عمومی نهاد ها […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان فارابی تهران
بیمارستان فارابی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان فارابی تهران در یک نگاه بیمارستان فارابی تهران یکی از بیمارستان های تخصصی چشم مجهز در تهران می باشد. قدمت این مرکز درمانی به سال 1300 بر می گردد که دارای 220 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان پارسا تهران
بیمارستان پارسا تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان پارسا تهران در یک نگاه بیمارستان پارسا تهران بیمارستان‌عمومی (جنرال ) در منطقه جنوبی تهران واقع شده است. این بیمارستان در سال 1348 تاسیس شده است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : خصوصی تخصص بیمارستان : عمومی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان لقمان حکیم تهران
بیمارستان لقمان حکیم تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان لقمان حکیم تهران در یک نگاه بیمارستان لقمان حکیم تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این مرکز در سال 1327 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 420 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان مدائن تهران
بیمارستان مدائن تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مدائن تهران در یک نگاه بیمارستان مدائن تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1349 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 182 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : خصوصی تخصص بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان عیوض زاده ( سورنا ) تهران
بیمارستان عیوض زاده ( سورنا ) تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان عیوض زاده ( سورنا ) تهران در یک نگاه بیمارستان عیوض زاده ( سورنا ) تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی و تخصصی زایشگاه مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1324 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 55 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نجمیه تهران
بیمارستان نجمیه تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نجمیه تهران در یک نگاه بیمارستان نجمیه تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1306 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 133 تخت فعال است .   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان بهارلو تهران : بهداری مرکزی راه آهن
بیمارستان بهارلو تهران : بهداری مرکزی راه آهن
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان بهارلو تهران در یک نگاه بیمارستان بهارلو تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1314 تاسیس شده است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : دولتی – دانشگاه علوم پزشکی و […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر