جستجوی پیشرفته

لیست بیمارستان های دولتی کشور

بیمارستان امام حسین ( ع ) هریس
بیمارستان امام حسین ( ع ) هریس
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام حسین ( ع ) هریس در یک نگاه بیمارستان امام حسین ( ع ) هریس از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در هریس است. این بیمارستان درسال 1396 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 45 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان رازی مرند
بیمارستان رازی مرند
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان رازی مرند در یک نگاه بیمارستان رازی مرند از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در مرند است. این بیمارستان درسال 1342 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 130 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان ۵۲۱ نیروی زمینی ارتش مراغه
بیمارستان ۵۲۱ نیروی زمینی ارتش مراغه
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان ۵۲۱ نیروی زمینی ارتش مراغه در یک نگاه بیمارستان ۵۲۱ نیروی زمینی ارتش مراغه از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مراغه است. این بیمارستان در حال حاضر دارای 50 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهدای بناب
بیمارستان شهدای بناب
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهدای بناب در یک نگاه بیمارستان شهدای بناب از جمله بیمارستان‌ها تخصصی زنان و کودکان مجهز در بناب است. این بیمارستان درسال 1390 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 84 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان برکت امام خمینی(ره) میانه
بیمارستان برکت امام خمینی(ره) میانه
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان برکت امام خمینی(ره) میانه در یک نگاه بیمارستان برکت امام خمینی(ره) میانه از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز میانه است. این بیمارستان درسال 1395 تأسیس گردید و در حال دارای 85 تخت فعال است.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان دکتر لک تبریز
بیمارستان دکتر لک تبریز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان دکتر لک تبریز در یک نگاه بیمارستان دکتر لک تبریز از جمله بیمارستان‌های تخصصی دندانپزشکی مجهز در تبریز است. این بیمارستان در حال حاضر دارای 25 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است یا […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان کوه کمری مرند
بیمارستان کوه کمری مرند
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان کوه کمری مرند در یک نگاه بیمارستان کوه کمری مرند از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در مرند است. این بیمارستان درسال 1392 تأسیس گردید و در حال حاضر 100 دارای تخت فعال است.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان خامنه شبستر
بیمارستان خامنه شبستر
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان خامنه شبستر در یک نگاه بیمارستان خامنه شبستر از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شبستر است. این بیمارستان درسال 1350 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 25 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام خمینی (ره) بناب
بیمارستان امام خمینی (ره) بناب
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام خمینی (ره) بناب در یک نگاه بیمارستان امام خمینی (ره) بناب از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بناب است. این بیمارستان درسال 1364تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 92 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان فاطمیه شبستر
بیمارستان فاطمیه شبستر
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان فاطمیه شبستر در یک نگاه بیمارستان فاطمیه شبستر از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شبستر است. این بیمارستان درسال 1385 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 89 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر