جستجوی پیشرفته

لیست بیمارستان های خیریه کشور

بیمارستان الزهرا (س) کرمان
بیمارستان الزهرا (س) کرمان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان الزهرا (س) کرمان در یک نگاه بیمارستان الزهرا (س) کرمان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در کرمان است. این بیمارستان درسال ۱۳۸۱ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۵۴ تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد
بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد در یک نگاه بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد از جمله بیمارستان‌های تخصصی زنان و زایمان مجهز در خرم آباد است. این بیمارستان درسال ۱۳۶۹ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۵۷ تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان خیریه الزهراء زابل
بیمارستان خیریه الزهراء زابل
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان خیریه الزهراء زابل در یک نگاه بیمارستان خیریه الزهراء زابل از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در زابل است. این بیمارستان در حال حاضر دارای ۴۸ تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*   نوع بیمارستان : خیریه […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید مطهری همدان
بیمارستان شهید مطهری همدان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید مطهری همدان در یک نگاه بیمارستان شهید مطهری همدان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در همدان است. این بیمارستان درسال ۱۳۷۰ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۵۰ تخت می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امید ارومیه
بیمارستان امید ارومیه
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امید ارومیه در یک نگاه بیمارستان امید ارومیه از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در ارومیه است. این بیمارستان درسال ۱۳۶۹ تأسیس گردید در حال حاضر دارای ۴۶ تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت  دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خیریه تخصص بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان سید الشهدا یزد
بیمارستان سید الشهدا یزد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان سید الشهدا یزد در یک نگاه بیمارستان سید الشهدا یزد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در یزد است. این بیمارستان درسال ۱۳۶۰ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۱۸۲تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان ارجمند کرمان
بیمارستان ارجمند کرمان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان ارجمند کرمان در یک نگاه بیمارستان ارجمند کرمان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در کرمان است. این بیمارستان درسال ۱۳۳۲ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۷۰ تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان موسی بن جعفر مشهد
بیمارستان موسی بن جعفر مشهد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان موسی بن جعفر مشهد در یک نگاه بیمارستان موسی بن جعفر مشهد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مشهد است. این بیمارستان درسال ۱۳۷۱ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۳۰۰ تخت مصوب می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام هادی (ع) مشهد
بیمارستان امام هادی (ع) مشهد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام هادی (ع) مشهد در یک نگاه بیمارستان امام هادی (ع) مشهد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در مشهد است. این بیمارستان درسال ۱۳۶۷ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۵۶ تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام سجاد (ع) مشهد
بیمارستان امام سجاد (ع) مشهد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام سجاد (ع) مشهد در یک نگاه بیمارستان امام سجاد (ع) مشهد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در مشهد است. این بیمارستان درسال ۱۳۵۸ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای ۴۲ تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر