جستجوی پیشرفته

لیست بیمارستان های خیریه کشور

بیمارستان عسکریه اصفهان
بیمارستان عسکریه اصفهان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان عسکریه اصفهان بیمارستان عسکریه اصفهان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1349 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 200 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است یا […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان حجتیه اصفهان (حجت ابن الحسن العسکری)
بیمارستان حجتیه اصفهان (حجت ابن الحسن العسکری)
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان حجتیه اصفهان (حجت ابن الحسن العسکری) در یک نگاه بیمارستان حجتیه اصفهان (حجت ابن الحسن العسکری) از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1350 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 51 تخت فعال است  *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان حضرت زهرای مرضیه (س) اصفهان
بیمارستان حضرت زهرای مرضیه (س) اصفهان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستانحضرت زهرای مرضیه (س) اصفهان بیمارستان حضرت زهرای مرضیه (س) اصفهان از جمله بیمارستان‌های تخصصی کودکان مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1369 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 115 تخت فعال است  *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان الزهرا (س) کرمان
بیمارستان الزهرا (س) کرمان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان الزهرا (س) کرمان در یک نگاه بیمارستان الزهرا (س) کرمان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در کرمان است. این بیمارستان درسال 1381 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 54 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد
بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد در یک نگاه بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد از جمله بیمارستان‌های تخصصی زنان و زایمان مجهز در خرم آباد است. این بیمارستان درسال 1369 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 57 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان خیریه الزهراء زابل
بیمارستان خیریه الزهراء زابل
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان خیریه الزهراء زابل در یک نگاه بیمارستان خیریه الزهراء زابل از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در زابل است. این بیمارستان در حال حاضر دارای 48 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*   نوع بیمارستان : خیریه […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید مطهری همدان
بیمارستان شهید مطهری همدان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید مطهری همدان در یک نگاه بیمارستان شهید مطهری همدان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در همدان است. این بیمارستان درسال 1370 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 50 تخت می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امید ارومیه
بیمارستان امید ارومیه
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امید ارومیه در یک نگاه بیمارستان امید ارومیه از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در ارومیه است. این بیمارستان درسال 1369 تأسیس گردید در حال حاضر دارای 46 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت  دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خیریه تخصص بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان سید الشهدا یزد
بیمارستان سید الشهدا یزد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان سید الشهدا یزد در یک نگاه بیمارستان سید الشهدا یزد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در یزد است. این بیمارستان درسال 1360 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 182تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان ارجمند کرمان
بیمارستان ارجمند کرمان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان ارجمند کرمان در یک نگاه بیمارستان ارجمند کرمان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در کرمان است. این بیمارستان درسال 1332 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 70 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر