جستجوی پیشرفته

بیمارستان های شمال تهران

بیمارستان تندیس تهران
بیمارستان تندیس تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان تندیس تهران در یک نگاه بیمارستان تندیس تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1397 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 64 فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خصوصی تخصص […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان روانپزشکی نیایش تهران
بیمارستان روانپزشکی نیایش تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان روانپزشکی نیایش تهران در یک نگاه بیمارستان روانپزشکی نیایش تهران از جمله بیمارستان‌های اعصاب و روان مجهز در تهران است. این مرکز در سال 1369 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 100تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید مطهری تهران
بیمارستان شهید مطهری تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید مطهری تهران در یک نگاه بیمارستان شهید مطهری تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی جراحی سوختگی مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1352 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 113 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان مسیح دانشور تهران
بیمارستان مسیح دانشور تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مسیح دانشور تهران در یک نگاه بیمارستان مسیح دانشور تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی ریه مجهز در تهران است. دكتر مسيح دانشوري پس از خاتمه تحصيلات در رشته بيماريهاي ريوي و سل از فرانسه مراجعت مي كند و بيمارستان فعلي را محلي مناسب براي تبديل به يك مركز استراحت و درمان بيماران مبتلا به […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان هدایت تهران
بیمارستان هدایت تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان هدایت تهران در یک نگاه بیمارستان هدایت تهران از جمله بیمارستان‌های  عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این مرکز در مرداد ماه سال ١٣٣١ از طرف مهدیقلی خان هدایت (مخبرالسلطنه) به صندوق تعاون و بیمه کارگران وابسته به مجموعه وزارت کار به نمایندگی آقای محسن خواجه نوری و در حال حاضر تحت نظارت سازمان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان محب مهر تهران
بیمارستان محب مهر تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان محب مهر تهران در یک نگاه بیمارستان محب مهر تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این مرکز در سال 1383 به منظور حمایت از بیماران تاسیس گردید.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : دولتی – خصوصی تخصص […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان هاشمی نژاد تهران
بیمارستان هاشمی نژاد تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان هاشمی نژاد تهران در یک نگاه بیمارستان هاشمی نژاد تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی کلیه و مجاری ادراری مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1364 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 54 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نور تهران
بیمارستان نور تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نور تهران در یک نگاه بیمارستان نور تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی چشم پزشکی مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1372 تأسیس گردید. و دارای 10 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خصوصی تخصص بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان قلب شهید رجایی تهران در یک نگاه بیمارستان قلب شهید رجایی تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1353  تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 571 فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان روانپزشکی رضاعی تهران
بیمارستان روانپزشکی رضاعی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان روانپزشکی رضاعی تهران در یک نگاه بیمارستان روانپزشکی رضاعی تهران یکی از بیمارستان های تخصصی اعصاب و روان در تهران می باشد. این بیمارستان در دی ماه 1319 توسط دکتر رضاعی تاسیس شد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر