جستجوی پیشرفته

بیمارستان های تخصصی گوش و حلق و بینی

بیمارستان متینی کاشان
بیمارستان متینی کاشان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان متینی کاشان در یک نگاه بیمارستان متینی کاشان از جمله بیمارستان‌های تخصصی چشم ، گوش ، حلق و بینی مجهز در کاشان است. این بیمارستان در سال 1346 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 46 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان مشیر شیراز (پرهیزگار)
بیمارستان مشیر شیراز (پرهیزگار)
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مشیر شیراز (پرهیزگار) در یک نگاه بیمارستان مشیر شیراز (پرهیزگار) از جمله بیمارستان‌های تخصصی گوش ، حلق و بینی شیراز است. این بیمارستان درسال 1358 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 25 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان خلیلی شیراز
بیمارستان خلیلی شیراز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان خلیلی شیراز در یک نگاه بیمارستان خلیلی شیراز از جمله بیمارستان‌های تخصصی چشم،گوش و حلق و بینی مجهز در شیراز است. این بیمارستان درسال 1345 تأسیس گردید و در حال حاضر دارا 100 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت و پزشکی و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امیراعلم تهران
بیمارستان امیراعلم تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امیراعلم تهران: بیمارستان امیراعلم تهران، از جمله بیمارستان‌های تخصصی گوش و حلق بینی است. این بیمارستان در سال 1325 به همـت مرحوم دکتر امیراعلم و به منظور ایجاد زایشگاه و تربیت پرستار و ماما تاسیس گردیدتأسیس گردید.  *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  این بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر