جستجوی پیشرفته

بیمارستان های تخصصی جذام

بیمارستان بابا باغی تبریز
بیمارستان بابا باغی تبریز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان بابا باغی تبریز بیمارستان بابا باغی تبریز از جمله بیمارستان‌های تخصصی جذامیان مجهز درتبریز است. این مرکز در زمان قاجاریه با توجه به اینکه تبریز در آن دوره ولیعهد نشین بوده ، تفرجگاه و شکارگاه ولیعهد های آن زمان بوده تا اینکه در سال 1312 توسط وزارت بهداری وقت خریداری و بیماران جذامی را […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر