جستجوی پیشرفته

بیمارستان های تخصصی ارتوپدی

بیمارستان چمران شیراز
بیمارستان چمران شیراز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان چمران شیراز در یک نگاه بیمارستان چمران شیراز از جمله بیمارستان‌های تخصصی ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب مجهز در شیراز است این بیمارستان درسال 1331 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 232 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت و پزشکی و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهدا تبریز
بیمارستان شهدا تبریز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهدا تبریز بیمارستان شهدا تبریز از جمله بیمارستان‌های تخصصی ارتوپدی مجهز درتبریز است. این مرکز در سال 1374 تأسیس گردید. و در حال حاضر دارای360 تخت مصوب و 265 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت  دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نور افشار تهران
بیمارستان نور افشار تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نور افشار تهران در یک نگاه بیمارستان نور افشار تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1355 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 75 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان اختر تهران | بیمارستان اختر پل رومی
بیمارستان اختر تهران | بیمارستان اختر پل رومی
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان اختر تهران در یک نگاه بیمارستان اختر تهران از جمله بیمارستان‌های فوق تخصصی ارتوپدی در تهران است. این بیمارستان در سال 1325 توسط خانم اختر الملوك سهرابی وقف هلال احمر شد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شفا یحیاییان تهران
بیمارستان شفا یحیاییان تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شفا یحیاییان تهران در یک نگاه بیمارستان شفا یحیاییان تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی ارتوپدی مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1326 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای ۲۵۰ تخت مصوب و ۱۶۰ تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید معیری تهران
بیمارستان شهید معیری تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید معیری تهران در یک نگاه بیمارستان شهید معیری تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی ارتوپدی مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1339 تأسیس گردید ود در حال حاضر دارای 91 فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر