جستجوی پیشرفته

بیمارستان طرف قرارداد تامین اجتماعی

بیمارستان عسکریه اصفهان
بیمارستان عسکریه اصفهان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان عسکریه اصفهان بیمارستان عسکریه اصفهان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1349 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 200 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است یا […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان حجتیه اصفهان (حجت ابن الحسن العسکری)
بیمارستان حجتیه اصفهان (حجت ابن الحسن العسکری)
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان حجتیه اصفهان (حجت ابن الحسن العسکری) در یک نگاه بیمارستان حجتیه اصفهان (حجت ابن الحسن العسکری) از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1350 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 51 تخت فعال است  *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نبی اکرم (ص) اشنویه
بیمارستان نبی اکرم (ص) اشنویه
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نبی اکرم (ص) اشنویه در یک نگاه بیمارستان نبی اکرم (ص) اشنویه از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در اشنویه است. این بیمارستان درسال 1366تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 71 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان
بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان از جمله بیمارستان‌های تخصصی کودکان مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال ۱۳۶۷ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 168 تخت فعال است  *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است یا […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر جلفا
بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر جلفا
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر جلفا در یک نگاه بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر جلفا از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در جلفا است. این بیمارستان درسال ۱۳۸۳ تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 51 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان فارابی اصفهان
بیمارستان فارابی اصفهان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان فارابی اصفهان بیمارستان فارابی اصفهان از جمله بیمارستان‌های تخصصی روانپزشکی مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1356 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 342 تخت فعال است  *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است یا خصوصی: این بیمارستان دولتی، […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان الزهرا (س) اصفهان
بیمارستان الزهرا (س) اصفهان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان فارابی اصفهان بیمارستان الزهرا (س) اصفهان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1353 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 800 تخت فعال است  *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است یا خصوصی: این بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان حضرت زهرای مرضیه (س) اصفهان
بیمارستان حضرت زهرای مرضیه (س) اصفهان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستانحضرت زهرای مرضیه (س) اصفهان بیمارستان حضرت زهرای مرضیه (س) اصفهان از جمله بیمارستان‌های تخصصی کودکان مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1369 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 115 تخت فعال است  *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) اصفهان
بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) اصفهان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) اصفهان بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) اصفهان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1328 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 108 تخت فعال است  *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان اصفهان (خیابان شیخ بهایی)
بیمارستان اصفهان (خیابان شیخ بهایی)
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان اصفهان در یک نگاه بیمارستان اصفهان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1384 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 50 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر