جستجوی پیشرفته

بیمارستان تخصصی جراحی سوختگی

بیمارستان زارع ساری
بیمارستان زارع ساری
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان زارع ساری در یک نگاه بیمارستان زارع ساری از جمله بیمارستان‌های تخصصی روانپزشکی و سوختگی مجهز در ساری است. این بیمارستان درسال 1338 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 200 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان ولایت رشت
بیمارستان ولایت رشت
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان ولایت رشت در یک نگاه بیمارستان ولایت رشت از جمله بیمارستان‌های تخصصی سوانح و سوختگی مجهز در رشت است. این بیمارستان درسال 1380 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 62 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امیرالمومنین شیراز
بیمارستان امیرالمومنین شیراز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امیرالمومنین شیراز در یک نگاه بیمارستان امیرالمومنین شیراز از جمله بیمارستان‌های تخصصی سوانح سوختگی مجهز در شیراز است. این بیمارستان درسال 1395 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 130 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید مطهری تهران
بیمارستان شهید مطهری تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید مطهری تهران در یک نگاه بیمارستان شهید مطهری تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی جراحی سوختگی مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1352 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 113 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان
بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان از جمله بیمارستان‌های تخصصی سوانح و سوختگی مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1369 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 96 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر