جستجوی پیشرفته

بیمارستان تخصصی اعصاب و روان

بیمارستان میلاد شهریار
بیمارستان میلاد شهریار
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان میلاد شهریار در یک نگاه بیمارستان میلاد شهریار از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در شهریار است. این بیمارستان درسال 1388 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 64 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان سلمان یاسوج
بیمارستان سلمان یاسوج
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان سلمان یاسوج در یک نگاه بیمارستان سلمان یاسوج از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در یاسوج  است. این بیمارستان در حال حاضر دارای 42 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان سلمان یاسوج دولتی است یا […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) خرم آباد
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) خرم آباد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) خرم آباد در یک نگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) خرم آباد از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان خرم آباد است. این بیمارستان دارای 40 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد
بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد در یک نگاه بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه حرم آباد از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در خرم آباد است. این بیمارستان در حال حاضر دارای 47 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان قدس سنندج
بیمارستان قدس سنندج
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان قدس سنندج در یک نگاه بیمارستان قدس سنندج از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در سنندج است. این بیمارستان درسال 1377 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 130 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان زارع ساری
بیمارستان زارع ساری
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان زارع ساری در یک نگاه بیمارستان زارع ساری از جمله بیمارستان‌های تخصصی روانپزشکی و سوختگی مجهز در ساری است. این بیمارستان درسال 1338 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 200 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان
بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان در یک نگاه بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در زنجان است. این بیمارستان درسال 1316 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 98 تخت فعال می باشد *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان جنت شیراز
بیمارستان جنت شیراز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان جنت شیراز در یک نگاه بیمارستان جنت شیراز از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شیراز است. این بیمارستان درسال 1362 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 50 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*   نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان بوستان اهواز
بیمارستان بوستان اهواز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان بوستان اهواز در یک نگاه بیمارستان بوستان اهواز از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در اهواز است. این بیمارستان درسال 1371 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 100 تخت می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان مهر خرم آباد
بیمارستان مهر خرم آباد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مهر خرم آباد در یک نگاه بیمارستان مهر خرم آباد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در خرم آباد است. این بیمارستان درسال 1397 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 90 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر