جستجوی پیشرفته

بیمارستان‌ های سپاه پاسداران

بیمارستان مسلمین شیراز
بیمارستان مسلمین شیراز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مسلمین شیراز در یک نگاه بیمارستان مسلمین شیراز از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شیراز است. این بیمارستان درسال 1289 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 139 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان مسلمین شیراز […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان در یک نگاه بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در زاهدان است. این بیمارستان درسال تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 78 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان نبی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان صاحب الزمان (عج) بندر عباس
بیمارستان صاحب الزمان (عج) بندر عباس
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان صاحب الزمان (عج) بندر عباس در یک نگاه بیمارستان صاحب الزمان (عج) بندر عباس از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بندرعباس است. این بیمارستان درسال 1376 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 105 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان حضرت قائم (عج) بوشهر
بیمارستان حضرت قائم (عج) بوشهر
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان حضرت قائم (عج) بوشهر در یک نگاه  بیمارستان حضرت قائم (عج) بوشهر از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بوشهر است. این بیمارستان درسال 1395 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای76 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان حضرت فاطمه (س) کرمان
بیمارستان حضرت فاطمه (س) کرمان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان حضرت فاطمه (س) کرمان در یک نگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) کرمان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در کرمان است. این بیمارستان درسال 1381 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 100 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام حسین (ع) کرمانشاه
بیمارستان امام حسین (ع) کرمانشاه
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام حسین (ع) کرمانشاه در یک نگاه بیمارستان امام حسین (ع) کرمانشاه از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) کرمانشاه  است. این بیمارستان درسال 1365 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 128 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام رضا (ع) چالوس
بیمارستان امام رضا (ع) چالوس
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام رضا (ع) چالوس در یک نگاه بیمارستان امام رضا (ع) چالوس از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در چالوس است. این بیمارستان درسال 1377 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 32 تخت فعال است .   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان ولایت ساری
بیمارستان ولایت ساری
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان ولایت ساری در یک نگاه بیمارستان ولایت ساری از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در ساری است. این بیمارستان درسال 1395 تأسیس گردید و در حال حاظر دارای 64 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : سپاه پاسداران […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه
بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه در یک نگاه بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در ارومیه است. این بیمارستان درسال1371تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 140 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام حسین (ع) مشهد
بیمارستان امام حسین (ع) مشهد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام حسین (ع) مشهد در یک نگاه بیمارستان امام حسین (ع) مشهد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در مشهد است. این بیمارستان درسال 1364 تأسیس گردید و در حال دارای127 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر