جستجوی پیشرفته

بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه پاسارگاد

بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز در یک نگاه بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) تبریز است. این بیمارستان درسال 1394تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 133 تخت فعال است.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان در یک نگاه بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در زاهدان است. این بیمارستان درسال تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 78 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان نبی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان هاجر شهر کرد
بیمارستان هاجر شهر کرد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان هاجر شهر کرد در یک نگاه بیمارستان هاجر شهر کرد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شهرکرد است. این بیمارستان درسال 1371 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 348 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان فلسفی گرگان
بیمارستان فلسفی گرگان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان فلسفی گرگان در یک نگاه بیمارستان فلسفی گرگان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در گرگان است. این بیمارستان درسال 1342 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 100 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*   نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام رضا (ع) چالوس
بیمارستان امام رضا (ع) چالوس
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام رضا (ع) چالوس در یک نگاه بیمارستان امام رضا (ع) چالوس از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در چالوس است. این بیمارستان درسال 1377 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 32 تخت فعال است .   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا ری
بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا ری
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا ری در یک نگاه بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا ری از جمله بیمارستان های تخصصی روانپزشکی مجهز در استان تهران است. این بیمارستان درسال 1389 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 120 تخت فعال است   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شفا خرم آباد
بیمارستان شفا خرم آباد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شفا خرم آباد در یک نگاه بیمارستان شفا خرم آباد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در خرم آباد است. این بیمارستان درسال 1380 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 148 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان پارس رشت
بیمارستان پارس رشت
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان پارس رشت در یک نگاه بیمارستان پارس رشت از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در رشت است. این بیمارستان درسال1391 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 196 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان ایزدی قم
بیمارستان ایزدی قم
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان ایزدی قم در یک نگاه بیمارستان ایزدی قم از جمله بیمارستان‌های تخصصی زنان و زایمان مجهز در قم است. این بیمارستان درسال 1347 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 123 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی و پزشکی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان مرتاض یزد
بیمارستان مرتاض یزد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مرتاض یزد در یک نگاه بیمارستان مرتاض یزد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در یزد است. این بیمارستان درسال 1382 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 161 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خصوصی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر