جستجوی پیشرفته

بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه پارسیان

بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز در یک نگاه بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) تبریز است. این بیمارستان درسال 1394تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 133 تخت فعال است.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان در یک نگاه بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در زاهدان است. این بیمارستان درسال تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 78 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان نبی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نور شهریار
بیمارستان نور شهریار
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نور شهریار در یک نگاه بیمارستان نور شهریار از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شهریار  است. این بیمارستان درسال 1395 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 170 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان نور شهریار […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان هاجر شهر کرد
بیمارستان هاجر شهر کرد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان هاجر شهر کرد در یک نگاه بیمارستان هاجر شهر کرد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شهرکرد است. این بیمارستان درسال 1371 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 348 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان مهرگان بابل
بیمارستان مهرگان بابل
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مهرگان بابل در یک نگاه بیمارستان مهرگان بابل از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بابل است. این بیمارستان درسال 1375 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 47 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان مهرگان بابل […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان فلسفی گرگان
بیمارستان فلسفی گرگان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان فلسفی گرگان در یک نگاه بیمارستان فلسفی گرگان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در گرگان است. این بیمارستان درسال 1342 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 100 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*   نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان قدس سنندج
بیمارستان قدس سنندج
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان قدس سنندج در یک نگاه بیمارستان قدس سنندج از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در سنندج است. این بیمارستان درسال 1377 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 130 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان گلسار رشت
بیمارستان گلسار رشت
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان گلسار رشت در یک نگاه بیمارستان گلسار رشت از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در رشت است. این بیمارستان درسال 1375 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 187تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* ببیمارستان گلسار رشت دولتی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان متینی کاشان
بیمارستان متینی کاشان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان متینی کاشان در یک نگاه بیمارستان متینی کاشان از جمله بیمارستان‌های تخصصی چشم ، گوش ، حلق و بینی مجهز در کاشان است. این بیمارستان در سال 1346 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 46 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید بهشتی بابل
بیمارستان شهید بهشتی بابل
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید بهشتی بابل در یک نگاه بیمارستان شهید بهشتی بابل از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بابل است. این بیمارستان درسال 1358تأسیس گردید و در حال حاضر دارای180 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*   نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر