جستجوی پیشرفته

بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه سامان

بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز در یک نگاه بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) تبریز است. این بیمارستان درسال 1394تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 133 تخت فعال است.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان عرفان نیایش تهران
بیمارستان عرفان نیایش تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان عرفان نیایش تهران در یک نگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در است. این بیمارستان درسال 1392 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 300 تخت فعال است   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان عرفان نیایش […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نور شهریار
بیمارستان نور شهریار
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نور شهریار در یک نگاه بیمارستان نور شهریار از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شهریار  است. این بیمارستان درسال 1395 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 170 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان نور شهریار […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان فلسفی گرگان
بیمارستان فلسفی گرگان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان فلسفی گرگان در یک نگاه بیمارستان فلسفی گرگان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در گرگان است. این بیمارستان درسال 1342 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 100 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*   نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان قدس سنندج
بیمارستان قدس سنندج
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان قدس سنندج در یک نگاه بیمارستان قدس سنندج از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در سنندج است. این بیمارستان درسال 1377 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 130 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان سید الشهدا (ع) کرمان
بیمارستان سید الشهدا (ع) کرمان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان سید الشهدا (ع) کرمان در یک نگاه بیمارستان سید الشهدا (ع) کرمان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در است. این بیمارستان درسال 1385 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 78خت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان گودرز یزد
بیمارستان گودرز یزد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان گودرز یزد در یک نگاه بیمارستان گودرز یزد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در یزد است. این بیمارستان درسال1327 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 217 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان گودرز یزد دولتی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان قائم رشت (بین المللی)
بیمارستان قائم رشت (بین المللی)
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان قائم رشت (بین المللی) در یک نگاه بیمارستان قائم رشت (بین المللی) از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در رشت است. این بیمارستان درسال 1392تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 189 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا ری
بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا ری
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا ری در یک نگاه بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا ری از جمله بیمارستان های تخصصی روانپزشکی مجهز در استان تهران است. این بیمارستان درسال 1389 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 120 تخت فعال است   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید بهشتی کاشان در یک نگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در کاشان است. این بیمارستان درسال 1369 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 650 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*   نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر