جستجوی پیشرفته

بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه تکمیلی دی

بیمارستان اصفهان (خیابان شیخ بهایی)
بیمارستان اصفهان (خیابان شیخ بهایی)
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان اصفهان در یک نگاه بیمارستان اصفهان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در اصفهان است. این بیمارستان درسال 1384 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 50 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان دولتی است […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز در یک نگاه بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) تبریز است. این بیمارستان درسال 1394تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 133 تخت فعال است.    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* این […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان عرفان نیایش تهران
بیمارستان عرفان نیایش تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان عرفان نیایش تهران در یک نگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در است. این بیمارستان درسال 1392 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 300 تخت فعال است   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان عرفان نیایش […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان در یک نگاه بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در زاهدان است. این بیمارستان درسال تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 78 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان نبی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان هاجر شهر کرد
بیمارستان هاجر شهر کرد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان هاجر شهر کرد در یک نگاه بیمارستان هاجر شهر کرد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شهرکرد است. این بیمارستان درسال 1371 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 348 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد
بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد در یک نگاه بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) یزد است. مؤسس بیمارستان شاه ولی یزد ، مرحوم دکتر سید رضا شاه ولی است. هم اکنون این بیمارستان با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد ، توسط رئیس و موسس آن، مرحوم علی سلطانی، به عنوان یک […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان گلسار رشت
بیمارستان گلسار رشت
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان گلسار رشت در یک نگاه بیمارستان گلسار رشت از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در رشت است. این بیمارستان درسال 1375 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 187تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* ببیمارستان گلسار رشت دولتی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شریعتی (دکتر علی شریعتی بندر عباس)
بیمارستان شریعتی (دکتر علی شریعتی بندر عباس)
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شریعتی بندر عباس (دکتر علی شریعتی بندر عباس) در یک نگاه بیمارستان دکتر شریعتی بندر عباس از جمله بیمارستان‌های تخصصی زنان و زایمان مجهز در بندر عباس است. این بیمارستان درسال1367 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 130 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان شهید بهشتی بابل
بیمارستان شهید بهشتی بابل
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان شهید بهشتی بابل در یک نگاه بیمارستان شهید بهشتی بابل از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بابل است. این بیمارستان درسال 1358تأسیس گردید و در حال حاضر دارای180 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*   نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان قائم رشت (بین المللی)
بیمارستان قائم رشت (بین المللی)
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان قائم رشت (بین المللی) در یک نگاه بیمارستان قائم رشت (بین المللی) از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در رشت است. این بیمارستان درسال 1392تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 189 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر