جستجوی پیشرفته

بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه البرز

بیمارستان امام خمینی (ره) بناب
بیمارستان امام خمینی (ره) بناب
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امام خمینی (ره) بناب در یک نگاه بیمارستان امام خمینی (ره) بناب از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بناب است. این بیمارستان درسال 1364تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 92 تخت فعال است    *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان عرفان نیایش تهران
بیمارستان عرفان نیایش تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان عرفان نیایش تهران در یک نگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در است. این بیمارستان درسال 1392 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 300 تخت فعال است   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان عرفان نیایش […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان بهاران زاهدان
بیمارستان بهاران زاهدان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان بهاران زاهدان  در یک نگاه بیمارستان بهاران زاهدان از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در زاهدان است. این بیمارستان درسال 1359 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 80 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نور شهریار
بیمارستان نور شهریار
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نور شهریار در یک نگاه بیمارستان نور شهریار از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در شهریار  است. این بیمارستان درسال 1395 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 170 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان نور شهریار […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان مهرگان بابل
بیمارستان مهرگان بابل
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان مهرگان بابل در یک نگاه بیمارستان مهرگان بابل از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در بابل است. این بیمارستان درسال 1375 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 47 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان مهرگان بابل […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان قدس سنندج
بیمارستان قدس سنندج
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان قدس سنندج در یک نگاه بیمارستان قدس سنندج از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در سنندج است. این بیمارستان درسال 1377 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 130 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان کامکار عرب نیا قم
بیمارستان کامکار عرب نیا قم
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان کامکار عرب نیا قم در یک نگاه بیمارستان کامکار عرب نیا قم از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در قم است. این بیمارستان درسال 1343 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 193 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان متینی کاشان
بیمارستان متینی کاشان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان متینی کاشان در یک نگاه بیمارستان متینی کاشان از جمله بیمارستان‌های تخصصی چشم ، گوش ، حلق و بینی مجهز در کاشان است. این بیمارستان در سال 1346 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 46 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان
بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در یک نگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در زاهدان است. این بیمارستان درسال 1382 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 416 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا  با حداکثر دقت ، […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان گودرز یزد
بیمارستان گودرز یزد
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان گودرز یزد در یک نگاه بیمارستان گودرز یزد از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در یزد است. این بیمارستان درسال1327 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای 217 تخت فعال می باشد   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت، تهیه و گردآوری شده است* بیمارستان گودرز یزد دولتی […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر