جستجوی پیشرفته

بهترین بیمارستان دولتی و خصوصی تهران

بیمارستان محب مهر تهران
بیمارستان محب مهر تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان محب مهر تهران در یک نگاه بیمارستان محب مهر تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این مرکز در سال 1383 به منظور حمایت از بیماران تاسیس گردید.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : دولتی – خصوصی تخصص […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان صارم تهران
بیمارستان صارم تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان صارم تهران در یک نگاه بیمارستان صارم تهران یکی از بیمارستان های عمومی (جنرال) در تهران می باشد. در اواخر سال 1376 ش شروع به احداث شد و در 15 مرداد 1385 با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، رسماً فعالیت اجرایی درمانی خود را آغاز کرد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان گاندی تهران
بیمارستان گاندی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان گاندی تهران در یک نگاه بیمارستان گاندی تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال ۱۳۸۷ تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 65 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است* نوع بیمارستان : خصوصی تخصص بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان کودکان مفید تهران
بیمارستان کودکان مفید تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان کودکان مفید تهران در یک نگاه بیمارستان کودکان مفید تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1353 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 261 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان کودکان تهران
بیمارستان کودکان تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
 بیمارستان کودکان تهران در یک نگاه بیمارستان کودکان تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی کودکان در تهران است. این بیمارستان در سال 1346 تأسیس گردید. که دارای 58 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامت دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : دولتی  تخصص بیمارستان : […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران
بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران در یک نگاه بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1358 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 650 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان پیامبران تهران
بیمارستان پیامبران تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان پیامبران تهران؛ بیمارستان پیامبران تهران؛ 250 تخته خوابه در منطقه صادقیه؛ از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال ) در تهران است. این بیمارستان دارای مدارک و گواهی نامه هایiso14001 ،OHSAS18001 ،ISO9001 ،IPD می باشد.  *اطلاعات این بیمارستان توسط، مرجع پزشکی و سلامت دکتر سوشا؛ و با حداکثر دقت تهیه و گردآوری شده است* این بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان امیراعلم تهران
بیمارستان امیراعلم تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان امیراعلم تهران: بیمارستان امیراعلم تهران، از جمله بیمارستان‌های تخصصی گوش و حلق بینی است. این بیمارستان در سال 1325 به همـت مرحوم دکتر امیراعلم و به منظور ایجاد زایشگاه و تربیت پرستار و ماما تاسیس گردیدتأسیس گردید.  *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  این بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان نگاه تهران : بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه
بیمارستان نگاه تهران : بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان نگاه تهران در یک نگاه بیمارستان نگاه تهران از جمله بیمارستان‌های تخصصی چشم مجهز در تهران است. این بیمارستان در سال 1373 تأسیس گردید. این بیمارستان دارای 32 تخت فعال است.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع بیمارستان : خصوصی تخصص بیمارستان […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
بیمارستان فارابی تهران
بیمارستان فارابی تهران
اطلاعات بیمارستان ها و مراکز درمانی
بیمارستان فارابی تهران در یک نگاه بیمارستان فارابی تهران یکی از بیمارستان های تخصصی چشم مجهز در تهران می باشد. قدمت این مرکز درمانی به سال 1300 بر می گردد که دارای 220 تخت فعال می باشد.   *اطلاعات این بیمارستان توسط سایت سلامتی دکتر سوشا و با حداکثر دقت ، تهیه و گردآوری شده است*  نوع […]
مشاهده نوبت دهی آنلاین، بیمه های طرف قراردادمشاهده اطلاعات بیمارستان
مشاهده مراکز درمانی بیشتر